Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Савченко Анатолій Іванович

 

Кандидат філософських наук, асистент.

Закінчив історико-філософський факультет Київського університету (1963). В університеті працював з 1968 по 1990 рік на посаді асистента. З 1986 року кандидат філософських наук.

Головні напрями наукових досліджень: німецька класична філософія, історія філософської думки Нового часу.

Основні праці:

- Кант і позитивізм // Проблеми філософії. - Вип.33 - К., 1974;

- Об отношении эмпириокритицизма к философии Канта - К., 1976;

- Проблемы метафизики в философии Нового времени // Методологический анализ историко-философского знания. - К., 1984. (у співавт.).

Архіви: відділ діловодства та архіву КНУТШ: 1990 - ПВС - спр. № 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash