Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Історична довідка про кафедру історії філософії

 

Кафедра історії філософії як одна з перших кафедр філософського факультету університету Святого Володимира, заснованого у 1834 році, увійшла до складу відродженого у 1944 році філософського факультету Київського університету. Організатором і першим завідувачем кафедри став відомий історик філософії професор М.С.Шлєпаков (1945-68), декан філософського факультету (1947-49). Створення першої в Україні кафедри історії філософії дало потужний поштовх історико-філософським дослідженням як вітчизняної, так і зарубіжної філософської думки. Серед перших викладачів кафедри – А.О.Пашкова, М.І.Третяк та інші. Згодом кафедра поповнюється випускниками філософського факультету: І.В.Бичком, В.С.Дмитриченком, П.О.Загороднюком, Ю.К.Савельєвим, А.І.Савченком

У 1969-75 роках кафедрою керує член-кореспондент АН УРСР професор Д.Х.Острянин, відомий фахівець з історії філософії України. Робота зосереджується на вивченні творчості та філософського доробку українських мислителів ХІХ – поч. ХХ ст.. 

З 1975 р. по 1984 р. кафедру очолює видатний український філософ, професор І.В.Бичко, історико-філософські праці якого неодноразово виходили друком за кордоном. У цей період колективом кафедри продуктивно розробляються зокрема такі проблеми: людини та свободи в історії філософії, взаємозв’язку вітчизняної та зарубіжної філософії.

З 1984 по 1994 рік кафедру історії філософії очолює проф. Ю.В.Кушаков, під керівництвом якого опрацьовувались теоретико-методологічні питання історико-філософських досліджень, зокрема з історії німецької класичної філософії. У 1994 році кафедра історії філософії об’єднана з кафедрою філософії у кафедру теорії та історії філософії (завідувач кафедри професор М.Ф.Тарасенко).

У 1998 році кафедра історії філософії відновлюється на чолі з професором В.І.Ярошовцем. Під його керівництвом розроблена концепція історико-філософської освіти у вищих закладах України. Сьогодні діяльність кафедри спрямована на якісне забезпечення навчально-виховного процесу та дослідження взаємовідношення філософії та історії філософії, розробку нової концепції методології історико-філософського процесу, ролі історії філософії в системі філософського знання. 

Кафедра історії філософії забезпечує читання нормативних курсів з історії філософії на трьох відділеннях філософського факультету. Викладачами кафедри підготовлено і видано перший в Україні підручник „Історія філософії” (за ред. проф. В.І.Ярошовця), надруковано підручник „Філософія Середніх віків та доби Відродження” (проф. О.В.Александрової), та підручник "Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму" (проф. В.І.Ярошовця), видано словник „Історія філософії”, готується до випуску багатотомне видання "Історія філософії", та багатотомна "Хрестоматія з історії філософії".

У навчальний процес впроваджено програми нових нормативних курсів: „Аналітична філософія”, „Актуальні проблеми історії філософії”, „Слов’янська філософія”. Започатковано викладання нормативних та вибіркових курсів для філологічного, економічного та історичного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash