Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Третяк Михайло Іванович

 

Учасник Великої Вітчизняної війни (1941-1944). Обіймав посади: заступника голови історико-філософської секції Товариства "Знання" Київського університету, та голови науково-методичної комісії філософського факультету.

Закінчив факультет радянського господарства і права Середньо-Азіатського державного університету (м. Ташкент) (1929). Навчався в аспірантурі кафедри філософії Київського університету (1938-1941). У Київському університеті працював з 1940 по 1977 рік на посаді старшого викладача.

Головні напрями наукових досліджень: історія російської філософії, історія марксистсько-ленінської філософії, історія суспільної і філософської думки на Україні.

Нагороди: медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Пятьдесят лет вооруженных сил СССР", "Двадцать лет победы Великой Отечественной войны (1941-45)", "25 лет победы в войне 1941-1945".

Основні праці:

- Боротьба І.Франка за чистоту ідейної спадщини Т.Шевченка // Збірник. Тарас Шевченко. - К., 1961;

- Попередники наукового комунізму - К.: Держполітвидав УРСР, 1965.

Архіви: відділ діловодства та архіву КНУТШ. - ПВС - спр. №67

 

 

 

 

 

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash