Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Алєксандрова Олександра Василівна

 

Доктор філософських наук, професор.
Закінчила філософський факультет Київського державного університету (1973). В університеті працює з 1977 року на посадах: асистента, доцента, професора. З 1980 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Материалистическое понимание диалектики деятельной активности субъекта в общественно-исторической практике". З 1988 року - доцент. З 1996 року - доктор філософських наук, тема докторської дисертації - "Відчуження як форма розвитку культури". У 2002 році присвоєно вчене звання професор. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 65.
Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Заступник голови спеціалізованої вченої ради з теорії етики, естетики та історії культури Д 26.001.28. 

Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, філософська антропологія і філософія культури. 

Викладає навчальні дисципліни – "Історія стародавньої філософії"; "Філософія Середніх віків та доби Відродження", "Відчуження як форма розвитку культури", "Світоглядні орієнтири середньовічної людини”. 

Нагороди: Почесна грамота Київського університету (2003).

Основні праці: 

- Социализм и отчуждение. - М., 1991;

- Проблема творчості у контексті західноєвропейської ментальності // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 23. - К., 1995;

- Отчуждение как форма развития культуры. Монографія. – К., 1995;

- Слово, или Назначение философии // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 24. - К., 1996;

- Христианское сознание и проблема антропоцентризма. - К., 1998;
- Духовна об'ємність особи у християнській філософії. - К., 2000;
- Судьба диалектики, или об особенностях философии патристики // Філос.-антропологічні студії. Розум, свобода та доля діалектики (до 80-річчя Марії Злотіної). - К., 2001;

- Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. - К., 2002;  

- Антична філософія // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.); 

- Середньовічна філософія та філософія доби Відродження // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.); 

- Досвід "сходження" у філософії східної патристики як джерело формування цілісного духу особистості. // Наукові записки. - Том ХІІ. Філософський факультет. - К., 2004;

- Історія стародавньої філософії: Частина І, розділ 2 // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. (у співавт.);

- Середньовічна філософія та філософія доби Відродження: Частина ІІ // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. (у співавт.);

- Истина диалога // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006.

- Філософія Стародавнього світу: Частина І, розділ 3 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2007. - Т.1.

 

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash