Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Пашкова Анастасія Олександрівна

 

Кандидат філософських наук, доцент.

Учасниця Великої Вітчизняної війни (1941-1944).

Закінчила історичний факультет Київського університету (1945). У Київському університеті працювала з 1950 по 1984 рік на посадах: старшого викладача, доцента. У 1956-57 роках - заступник декана філософського факультету з наукової роботи. З 1955 кандидат філософських наук, у 1965 році отримала вчене звання доцент .

Головні напрями наукових досліджень: розробка питань теоретичної спадщини Т. Гоббса, Д. Дідро, М. Монтеня, І. Канта; проблеми ідейного зв'язку вітчизняних і зарубіжних мислителів, розкриття своєрідності української філософської думки.

Основні праці:

- Видатний мислитель - демократ (до 240-річчя від дня народження Г.С. Сковороди) - К., 1962;

- Традиції Т.Г. Шевченка в укр. сусп. думці останньої чверті ХІХ - поч. ХХ ст. - К., 1966;

- Cтатті в УРЕ: "Дідро", "Гоббс", "Монтень" (1958-1963), "Гусизм", "Давньокитайська філософія", "Давньоіндійська філософія", "Дао" (1972).

Архіви: відділ діловодства та архіву КНУТШ. - ПВС - спр. №60.

 

 

 

 

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash