Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Кушаков Юрій В'ячеславович

 

Доктор філософських наук, професор.
В 1970 році закінчив філософський факультет Київського державного університету. З 1970 року асистент, старший викладач, доцент, професор. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію "Про застосування діалектики в пізнанні (Історико-філософський аналіз)", у 1983 році - докторську дисертацію "Історико-філософська концепція Л.Фоєрбаха". У 1986 році присвоєно вчене звання професор. У 1985-1994 рр. - завідувач кафедри історії філософії. У 1994-98 рр. - професор кафедри теорії та історії філософії. З 1998 року - професор кафедри історії філософії.
Входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 100. Підготував 1 доктора та 25 кандидатів наук.
Головні напрями наукових досліджень теоретичні та методологічні проблеми історико-філософської науки, німецька філософія Нового часу.
Викладає навчальні дисципліни: "Німецька філософія Нового часу"; вибіркова навчальна дисципліна: "Основні функції історико-філософського пізнання".
Нагороди: Почесна грамота Київського міського голови (2004).

Основні праці:
- Историко-философская концепция Л.Фейербаха. Теория, методология, конкретные результаты. - К., 1981;
- Очерки по философии Л.Фейербаха. - К., 1982. (у співавт.);
- Материалистическая диалектика - методологическая основа развития науки. - К., 1983 (у співавт.);
- История философии и культура. - К., 1991 (у співавт.);
- Как возможна "философия природы"? // Философские науки. - М., 1985;
- Чи є вихід із кризи, або як нам бути з марксизмом // Філософські студії Київського університету. - К., 1995, - №1;
- О методологических основаних анализа и оценки мировоззрения К.Маркса // Интеллект. Личность. Цивилизация. - Материалы II Международной научной конференции. - Т.I. - Донецк, 2003.
- Система "критичного ідеалізму" Iммануїла Канта // Sententiae. - VI - VII (2-3 / 2002). - Вінниця, 2002; Sententiae - VIІІ-Х (1-2 / 2003, 1/2004). - Вінниця , 2004;
- "Вогняний потік" (До 200-річчя з дня народження Л.Фейербаха) // Філософська думка. - 2004. - №6;
- Л. Шестов: історик філософії чи "шанувальник духовного хуліганства"? // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Наукові записки. - Т.ХІІ. - Філософський факультет. - К., 2004;
- Філософія права І. Канта і сучасність // Філософська думка. - 2005. - № 1;
- Система этического трансцендентально-спекулятивного идеализма И.Г.Фихте // Sententiae. - ХІ - ХІІ (2/2004, 1/2005). - Вінниця, 2005;
- Німецька філософія Нового часу // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.).

 

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash