Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Дмитриченко Володимир Савелійович

 

Доктор філософських наук , професор.

Член Філософського товариства СРСР та товариства "Знання", член вченої ради філософського факультету, спеціалізованої ради по захисту дисертацій, навчально-методичної комісії філософського факультету.

Закінчив філософський факультет Київського університету (1951). В університеті працював з 1952 по 1981 рік на посадах: асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 1972-73 роках - заступник декана філософського факультету, з 1979 по 1981 рік - в. о. завідувач кафедри історії філософії. З 1955 року - кандидат філософських наук, у 1981 році отримав вчене звання професор. Автор понад 50 наукових праць з історії філософії.

Головні напрями наукових досліджень: історія вітчизняної соціально-політичної та філософської думки. Виходячи за межі офіційної історіографії, проаналізував соціальні погляди М.П.Драгоманова, С.А.Подолинського, Ф.П.Вовка.

Свій основний курс з історії античної філософії читав українською мовою, як і курс історії філософії Стародавнього Сходу.

Нагороди: 7 бойових і трудових нагород: Орден Слави ІІІ ступеня, медаль "Дружба", 5 медалей за участь у Великій вітчизняній війні.

Основні праці:

- Суспільно-політичні погляди Я.П. Козельского - К., 1957;

- Розвиток філософської думки в стародавньому Китаї - К., 1959, (у співавт.);

- Соціалістична думка на Україні в 70-х - на поч. 80-х рр. ХІХ ст. - К., 1974;

- Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму. - К., 1961.

Архіви: відділ діловодства та архіву КНУТШ: 1981 - ПВС - спр. №20а.

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash