Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Бичко Ігор Валентинович

 

Доктор філософських наук, професор. Академік-секретар Української Академії політичних наук, член редколегії кількох наукових журналів та періодичних видань. У 2001 році присвоєно Почесне звання "Заслужений професор Київського національного університету".
Закінчив Київський державний університет (1954). В університеті працює з 1961 року на посадах: старшого викладача, доцента кафедри діалектичного та історичного матеріалізму (з 1965 р.), доцента кафедри історії філософії (1967 - 1969), доцента кафедри філософії гуманітарних факультетів (1969 - 1972), доцента кафедри діалектичного матеріалізму (1972 - 1975). У 1975 - 1984 рр. - завідувач кафедри історії філософії. У 1984-1992 рр. - завідувач кафедри філософії ІПК Київського університету. З 1992 по 1994 рік - професор кафедри історії філософії, з 1994 по 1998 рік - професор кафедри теорії та історії філософії, з 1998 року - професор кафедри історії філософії.
З 1962 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "На філософському роздоріжжі (Критичний аналіз філософії "критичного реалізму" і феноменології у США)". З 1973 року - доктор філософських наук, тема докторської дисертації - "Пізнання і свобода". У 1976 році присвоєно вчене звання професор.
Входить до складу експертної ради з філософії ВАК України, до складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - близько 650. Підготував 11 докторів та 36 кандидатів наук.
Головні напрями наукових досліджень: сучасна світова філософія, історія української філософії, проблеми свободи та пізнання.
Викладає навчальні дисципліни: "Сучасна світова філософія", "Російська філософія"; вибіркові навчальні дисципліни: "Українська філософія в контексті світової культури", "Проблема свободи в історії філософії".
Нагороди: спеціальне звання "Заслужений професор КНУ імені Тараса Шевченка" (2001), знак "ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ" (2006), медалі: "В память 1500-летия Киева" (1983), "Ветеран труда" (1988).

Основні праці:
- На філософському роздоріжжі. - К., 1962;
- Познание и свобода. - М., 1969. (заруб. переклади: Прага, 1972, Уругвай ,1973);
- В лабіринтах свободи. - М., 1976. (заруб. переклад: Мексика, 1979);
- Філософія. Курс лекцій. - К., 1991 (перевидання 1993, 1994);
- Людина і доля. - Польща, Олштин, 1996. (у співавт.);
- Історія філософії. Підручник: Частина І - К., 2001. (кер. авт. кол-ву);
- Філософія. Підручник: Частина ІІ. - К., 2001. (кер. авт. кол-ву);
- Вступ. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Розвиток сучасної світової філософії // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Історія російської філософії. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Історія української філософії. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Київська школа екзистенційної філософії // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі. - К., 2003;
- Історія філософії. Вступ. // Історія філософії. Словник. / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Світова філософія ХІХ століття: Частина V // Історія філософії. Словник / За заг. ред. проф. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.).;
- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Історія російської філософії: Частина VII. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.).;
- Історія української філософії: Частина VІІI. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.)
;

- Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006;

- Сучасна світова філософія: Частина V, розділ 1, 3, 4, 6 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

- Українська філософія: Частина VI // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

- Російська філософія: Частина VII, розділ 1 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash