Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Острянин Данило Хомич

 

Доктор філософських наук, професор.

Член - кореспондент АН УРСР. Член редколегії УРЕ, керівник філософського відділу УРЕ.

Закінчив філософсько-атеїстичний факультет Українського інституту Комуністичного виховання (1929). В університеті працював з 1963 по 1985 рік на посаді професора. З 1963 року - завідувач кафедри марксистсько -ленінської філософії гуманітарних факультетів, з 1969 року - завідувач кафедри історії філософії. З 1975 по 1985 рік - професор консультант кафедри історії філософії. У 1956 році отримав вчене звання доктора філософських наук, з 1955 року професор, а з 1957 року член - кореспондент АН УРСР. Автор близько 200 наук. робіт, в тому числі дев'яти монографій, серії брошур, численних статей, передусім з історії матеріалістичної традиції в Україні та Росії.

Головні напрями наукових досліджень: історія філософії в Україні та в Росії, історія боротьби за матеріалізм в природознавстві. На підставі поглибленого історико-філософського аналізу висвітлив основи філософського світогляду видатних вітчизняних вчених.

Читав курс лекцій з діалектичного та історичного матеріалізму.

Основні праці:

- Очерки по истории ф-ии и общественно-полит. мысли народов СССР - М., 1959, (у співавт.);

- История философии - М., 1959-1961, (у співавт., т.IV, V);

- Історія філософської думки на Україні - К., 1963, (у співавт.);

- Нариси історії ф-ії на Україні. - К., 1966 (керівник автор. колективу).

Архіви: відділ діловодства та архіву КНУТШ: 1985 - ПВС - спр. № 63. 

 

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash