Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Інформація про підручник

"Історія філософії" (за ред. В.І.Ярошовця) - К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. - 774с.

 

Підручник "Історія філософії"виданий авторським колективом співробітників кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом завідувача кафедри історії філософії, доктора філософських наук, професора Ярошовця Володимира Івановича. Він є однією з перших спроб у вітчизняній філософській науці продемонструвати творчо-активний, спрямований у теперішнє і майбуття, характер історико-філософського знання. Це перше в Україні видання саме історико-філософського характеру, оскільки інші підручники та навчальні посібники з історії філософії виконували роль історико-філософського вступу до курсу філософії.

У підручнику розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямів, течій, шкіл. Важливе місце відводиться парадигмальному характеру історико-філософського знання, що поєднує в собі всезагальність та цілісність конкретно - історичного уявлення про реальність. Особлива увага приділяється оригінальному розумінню співвідношення філософії та історії філософії.

У викладі матеріалу автори спиралися насамперед на аналіз першоджерел, намагаючись донести до читача не лише зміст конкретних філософських систем, але й їхню форму. Специфічною властивістю підручника також є орієнтація на те, щоб надати читачеві не лише необхідний обсяг інформації про історичний розвиток філософії, але й пояснити зміст найважливіших філософських проблем, сформувати розуміння термінологічного інструментарію, який застосовувався в процесі філософування в різні історичні епохи.

У написанні підручника брали участь як визнані в Україні та за її межами фахівці в галузі історико-філософських досліджень (І.В.Бичко, В.І.Ярошовець, В.А.Бугров, О.В.Алєксандрова, А.К.Бичко, М.Д.Решетник, Т.П.Кононенко), так і молоді науковці, які працюють на кафедрі історії філософії (Г.Є.Аляєв, Д.Є.Прокопов, О.П.Варениця).

 

Довідки за тел. (044)239 34 47

 

 на головну

Створено: Смуга & Dmitry Tovmash