Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Аляєв Генадій Євгенович

 

Доктор філософських наук, професор.

Закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (1980), аспірантуру та докторантуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 1990 року - кандидат історичних наук, з 2004 року - доктор філософських наук, тема докторської дисертації - "Онтологія і феноменологія Незбагненного: С.Л. Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччя". У 2005 році присвоєне вчене звання професор. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 120.

Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Головні напрями наукових досліджень: історія російської філософії, сучасна світова філософія, історія соціально-політичних вчень, методологія історії філософії.
Викладає курси: "Історія зарубіжної філософії", "Сучасна світова філософія", "Російська філософії".

Основні праці:

- Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. - К., 1996. (у співавт.);

- Метафизика прав человека в трактовке С. Л. Франка // Историко-философский ежегодник'98 / Отв. ред. Н. В. Мотрошилова. Ин-т философии РАН. - М.: Наука, 2000;

 - Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки...) // Філософська думка. - 2001. - № 6; 2002. - № 1;

- Філософський універсум С.Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття: Монографія. - К., 2002;

- Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки // Філософські обрії. - Вип. 10. - Київ-Полтава, 2003. (у співавт.);

- Право на гідне існування як принцип соціальної держави (генезис ідеї в російсько-українській філософсько-правовій традиції) // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 63-65. - К., 2004;

- Історія філософії. Вступ. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);

- Історія російської філософії: Частина VII // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. ( у співавт.).

- Російська філософія: Частина VII, розділ 2 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2002. - Т.2.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash