Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Бокал Ганна Василівна

 

Кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії.
Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000) та аспірантуру кафедри історії філософії. В університеті працює з вересня 2003 року на посаді асистента. З 2004 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації -"Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя". Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 35.
Головні напрями наукових досліджень: історико-філософські дослідження філософії Стародавнього світу, античної філософії та філософії Середніх віків, проблеми історико-філософської методології.
Викладає навчальні дисципліни: "Філософія Стародавнього світу", "Філософія Сходу", "Методологія історико-філософського дослідження".

Основні праці:
- Стан віри і філософська самореалізація особистості // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 36. - К., 2001;
- Проблема безвідносної повноти внутрішньої необхідності предмету у феноменологічному напрямку філософії // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 42. - К., 2002;
- Деякі зауваження з приводу проблеми онтологічного статусу універсалій // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 51. - К., 2003;
- Історико-філософське визначення поглядів Абеляра на проблему універсалій // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 34. - К., 2003;
- Елементи раціонального способу пізнання в античній філософії // Практична філософія. - № 3. - К., 2003;
- Специфіка християнського світогляду в філософії Середньовіччя // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 66. - К., 2004;
- До питання про історичність минулого філософії // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2005" - К., 2005;
- Історія стародавньої філософії: Частина І, розділ 2. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Середньовічна філософія та філософія доби Відродження: Частина ІІ // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);

- До питання про перспективи розв'язання актуальних проблем історико-філософської методології // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006;

- Деякі зауваження щодо методологічних засад реконструкції філософської спадщини Стародавнього світу // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2007" - К., 2007.

- Філософія Стародавнього світу: Частина І, розділ 1, 2 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2007. - Т.1.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash