Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Бугров Володимир Анатолійович

 

Кандидат філософських наук, доцент. Проректор з з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заступник голови комісії з філософії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Серія: "Філософія Політологія".
Закінчив філософський факультет Київського державного університету (1991). В університеті працює з 1995 року на посадах асистента, доцента. З 1996 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Мова та символ у контексті проблеми розуміння". У 2000 році присвоєно вчене звання доцент. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 55.
Головні напрями наукових досліджень: аналітична філософія, сучасна світова філософія, філософія освіти.
Викладає навчальні дисципліни: "Аналітична філософія ХХ століття", "Філософія Сходу", "Методика науково-дослідної роботи", "Системний аналіз у політології", "Образи науки в історії філософії", "Комунікативні технології в політиці".
Нагороди: знак "Відмінник освіти України" (2001), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001), іменний годинник від Президента України (2001), Почесна відзнака Київського міського голови (2004).

Основні праці:
- Німецька класична філософія та марксизм // Короткий довідник з іст. філософії: від витоків до середини ХІХ ст. Навч. посібник. / За ред. Т.Д.Пікашової та В.Л.Чуйка. - К., 1997;
- Аналітична філософія: витоки, проблеми, перспективи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Владимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. - 1999. - №2;
- Вступ. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Розвиток сучасної світової філософії. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Аналітична vs континентальна філософія: уявні та дійсні суперечності й взаємозв'язки // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 41. - К., 2002;
- Філософський факультет (документи і матеріали). До 170-річчя філос. ф-ту КНУТШ. Наук. видання. / За ред. А.Є.Конверського. - К., 2004. (у співавт.);
- Основи науково-дослідної роботи. Навч. посібник. / За ред. А.Є.Конверського. - К., 2004. (у співавт.);
- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.).

- Сучасна світова філософія: Частина V, розділ 2 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash