Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Кириченко Михайло Сергійович

 

Кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії, заступник завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи.
Закінчив філософський факультет Київського національного університету (2000) та аспірантуру кафедри історії філософії. В університеті працює з 2002 року на посаді асистента кафедри історії філософії. З 2004 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д. Юма та їх сучасні інтерпретації". Загальна кількість наукових та науково-методичних праць - понад 35.
Головні напрями наукових досліджень: філософія Нового часу, сучасна світова філософія.
Викладає навчальні дисципліни: "Нова філософія XVI-XVIII ст.", "Сучасна світова філософія".

Основні праці:
- Історико-філософська ретроспектива проблеми людської природи у філософії Д.Юма. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.38-41. - К., 2002;
- Природа людини у філософії Д.Юма: епістемно-науковий зріз та морально-ціннісний зміст // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.49-51. - К., 2003;
- Справедливість як "загальне правило": тлумачення теорії справедливості Д.Юма Ж.Дельозом. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.. 54-55. - К., 2003;
- Інтерпретація філософії людини Д.Юма у філософських парадигмах сучасності. // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.58. - К., 2003;
- Людина - буття або гуманізм по-гайдеггеріанськи // Матеріали Міжнародної наукової конференції "ЛЮДИНА-СВІТ-КУЛЬТУРА" (20-21 квітня 2004 року, Київ). - К., 2004;
- Природоосягнення як самопізнання. Д. Г'юм і сучасна екологія. // Материалы конференции "Философия природы и практическая философия". - К., 2004;
- Нонсесний смисл та символічний обмін (Ж.Дельоз і Ж.Бодріяр) Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2005" - К., 2005;
- Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. // Історія філософії. Словник. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);

- Про одне з двох основних джерел роботи Г.Г.Шпета "Проблема причинності у Г'юма та Канта" // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006;

- Зміст історії філософії як осягнення проблеми людства (в контексті філософії Нового часу і в зв'язку з історико-філософською концепцією К.Фішера) // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2007" - К., 2007.

- Філософія Нового часу XVI-XVIII: Частина ІII, розділ 2 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2007. - Т.1.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash