Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Кононенко Тарас Петрович

 

Кандидат філософських наук, доцент.
Закінчив філософський факультет Київського державного університету (1989) та аспірантуру кафедри історії філософії. В університеті працює з 1992 року на посадах: асистента, доцента. З 1993 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Історико-філософська концепція В. Соловйова". У 2001 році присвоєно вчене звання доцент. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 20.
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, методологія історико-філософського пізнання, методологія гуманітарних наук, українознавство, українська філософія, історія, література та культура.
Викладає навчальні дисципліни: "Нова філософія XVI-XVIII ст.", "Філософія Нового часу: традиція та сучасність".

Основні праці:
- Освіта ХХІ століття: філософія родинності. - К., 2001. (у співавт.);
- Історія стародавньої філософії // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Філософія Нового часу ХVI-ХVIII ст. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002;
- Український етнос: генеза і перспективи. - К., 2002., (у співавт.);
- Історія стародавньої філософії: Частина І, розділ 2. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. // Історія філософії. Словник / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.).

- Філософія Нового часу XVI-XVIII: Частина ІII, розділ 1, 2 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2007. - Т.1.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash