Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Прокопов Денис Євгенович

 

Доктор філософських наук, доцент.
Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995). В університеті працює з 1998 року на посадах асистента та доцента. З 1998 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Проблема істини у філософії Григорія Сковороди". У 2005 році присвоєно вчене звання доцент.
З 2009 року - доктор філософських наук, тема докторської дисертації - "Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби". Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 50.
Головні напрями наукових досліджень: філософія Нового часу і доби Просвітництва, сучасна філософія, історія української філософії.
Викладає навчальні дисципліни: "Німецька філософія Нового часу", "Історія зарубіжної філософії"; вибіркові навчальні дисципліни: "Проблема інтерпретації: від екзегетики до деконструктивізму", "Проблема буття і ніщо в історії філософії".
Нагороди: Премія Президії НАН України за участь в конкурсі робіт молодих вчених та аспірантів (1996), Подяка ректора КНУТШ (2004), Почесна грамота Президії НАН України (2005).

Oсновні праці:
- Проблема визначення поняття та предмета історії філософії у філософії Г.В.Ф.Гегеля // Мультиверсум. Філос. альманах. - Вип.24. - К., 2001;
- У пошуках втраченої істини: Г.Сковорода і проблема епістемологічного мандрування // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії європейській контекст. - К., 2002;
- Розшуки істини та пояснення хиби: проблеми пізнання у філософії Н.Мольбранша // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 30. - К., 2002;
- Німецька філософія Нового часу // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002;
- Сенсуалізм К.А. Гельвеція в контексті проблеми доведення існування зовнішнього світу та походження хиби // Наукові записки НаУКМА. Серія: Гуманітарні науки. - Т.21. - К., 2003;
- Григорій Сковорода: між філософією та оповіддю про неї // Наукові записки НаУКМА. Серія: Гуманітарні науки. - Т.22. - К., 2003;
- Ж.П.Сартр: "раптовий час" // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 72. - К., 2004;
- Філософія, письмо, читання: У.Еко // Магістеріум. Історико-філософські студії. - К., 2004. - Вип.13;
- Хиба та можливості її розуміня у філософії Т.Гоббса // Мультиверсум: Філософський альманах. - 2004. - Вип.41;
- Історико-філософський текст і проблема "прагнення більшого" // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - Т.25. - К., 2004;
- Мова, зловмисність, помилка та хиба у Дж. Локка і Г.В.Ляйбніца // Мультиверсум. Філос. альманах. - Вип.47. - К., 2005;
- "Істина буття", "істина висловлювання" та "істина відчуття" у філософії П.Гассенді // Філософські проблеми гуманітарних наук. - К., 2005. - №4-5;
- Німецька філософія Нового часу: Частина ІV. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);

- Проблема причинності у Д.Юма і феномен "специфічної форми каузальності" // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006;

- Інтерпретація хиби в європейській філософії XVII - середини XVIII століть: Монографія. - К.: Вид.ПАРАПАН, 2008. - 428с.

- Філософія Нового часу XVI-XVIII: Частина ІII, розділ 1-7 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2007. - Т.1.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash