Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Решетник Михайло Дмитрович

 

Кандидат філософських наук, доцент.
Закінчив філософський факультет Київського державного університету (1972). В університеті працює з 1982 року на посадах асистента, доцента. З 1983 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Кризис буржуазной философской антропологии (критический анализ концепций М. Шелера, Е. Кассирера и др.)". У 1990 році присвоєно вчене звання доцент. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 45.
Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, феноменологія, філософська антропологія.
Викладає навчальні дисципліни: "Нова філософія ХІХ ст.", "Історія зарубіжної філософії".

Основні праці:
- Методологический анализ историко-философского знания. - К., 1984. (у співавт.);
- Філософія в ідеологічному противоборстві. - К., 1984. (у співавт.);
- Альтернативы идеологической борьбы. - К., 1989. (у співавт.);
- Специфика феноменологического метода // Проблемы философии. - Выпуск 82. - К., 1989;
- Критический анализ немарксистских теорий в курсе философии: Методич. пособие. - К., 1990. (у співавт.);
- Ф.В.Ніцше // Український оглядач. - №10. - К., 1994;
- Світова філософія ХІХ століття: криза новочасної парадигми // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002.;
- Світова філософія ХІХ століття: Частина V // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.).
- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.)
.

- Нова філософія XIX століття: Частина IV // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

- Сучасна світова філософія: Частина V, розділ 7 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash