Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Труш Тетяна Василівна

Кандидат філософських наук, асистент кафедри історії філософії.
Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2004) та аспірантуру кафедри історії філософії. В університеті працює з вересня 2007 року на посаді асистента. З 2007 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації -"Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя". Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 17.
Головні напрями наукових досліджень: історико-філософські дослідження філософії Середніх віків.
Викладає навчальну дисципліну: "Історія Середньовічної філософії" та вибіркову навчальну дисципліну: "Історія зарубіжної філософії"
.
Основні праці:
- Проблема особистості у філософії Відродження: витоки і генеза // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. - Вип. 56-57. - К., 2003.;
- Появление философского пространства как одна из причин становлення личности // Матеріали міжнародної наукової конференції: Виникнення і становлення проблеми, концепції, гіпотези. - К., 2004.;
- Особистість в контексті панентеїзму // Історія філософії: теорія та методологія (до 110-річчя від дня народження В.Ф. Асмуса): Збірник наукових праць. - К., 2006.;
- Вільне творення нових форм буття особистістю в панентеїзмі // Філософські проблеми гуманітарних наук. - 2006. - №8-9.;
- Західне та східне християнство: розрізнення чи схожість //
Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. - Вип. 80. - К., 2006. ;
- Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія.
- Вип. 76-79. - К., 2006.;

- Особистість через призму філософської рефлексії Західного та Східного християнства // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. - Вип.81-83. - К.,2006.;

- "Індивід" і "особистість" у християнській філософській традиції // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2007" - К., 2007.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash