Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Варениця Ольга Петрівна

 

Кандидат філософських наук, доцент. Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.
Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998) та аспірантуру кафедри історії філософії. З 2000 року працює в університеті на посадах асистента, доцента кафедри історії філософії. З 2003 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії". Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 35.
Головні напрями наукових досліджень: сучасна світова філософія, історія слов'янської філософії, методологічні питання історії філософії.
Викладає навчальні дисципліни: "Сучасна світова філософія", "Російська філософія", "Історія слов'янської філософії"; вибіркову навчальну дисципліну: "Сьогодення та майбутнє філософії: проблеми та перспективи".
Нагороди: Грамота Президії НАН України за участь в конкурсі робіт молодих вчених та аспірантів (1998), Подяка ректора КНУТШ (2004).

Основні праці:
- Філософія Постмодерну: історико-філософський контекст // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук. праць. - Вип. 14. - К., 2000;
- До питання про Постмодерн // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.32. - К., 2000;
- Проблема самовизначення сучасної філософії // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. Вип. 23. - К., 2001;
- Розвиток сучасної світової філософії. // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- Історіографія філософії: погляд на історико-філософську методологію в контексті неопрагматизму Р. Рорті // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип. 42. - К., 2004;
- Історія філософії як геофілософія (за роботою Ж.Дельоза та Ф.Гваттарі "Що таке філософія?"). // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Філософія та історія філософії" (22-23 травня 2003 року). // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 64-67 - К., 2004;
- Філософські погляди Т.Масарика і Я.Паточки. // Актуальні проблеми філософських, політологічних та релігієзнавчих досліджень. (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції "ЛЮДИНА - СВІТ - КУЛЬТУРА" (20-21 квітня 2004 року, Київ). - К., 2004;
- Слов'янська філософія: спроба історико-філософського осмислення // Матеріали наукової конференції "В.П. Петров (Домонтович, Бер) - видатний мислитель, учений, письменник" // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.73 - К., 2005;
- Теологічна рефлексія постмодернізму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2005" (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів. - К.,2005. - Ч. І;
- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Історія російської філософії: Частина VII. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.)
;

- Концепція "слов'янської взаємності" Я.Коллара // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2007": Матеріали доповідей та виступів. - К.,2007.

- Сучасна світова філософія: Частина V, розділ 5, 8 // Історія філософії: Підручник: у 2 т. / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.:ВПЦ "Київський університет". 2008. - Т.2.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash