Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Інформаційно-довідкове видання

  

"Кафедра історії філософії Київського

національного уніерситету імені Тараса Шевченка"

В інформаційно-довідковому виданні йдеться про історію та сучасний стан кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, про науково-дослідну, навчально-методичну та організаційно-виховну роботу колективу кафедри.

Кафедра історії філософії - провідний центр історико-філософських досліджень в Україні. Наукові видання та методичні розробки викладачів кафедри відіграють головну роль у процесі розвитку вітчизняної

історико -філософської думки.

Кафедру історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка очолює доктор філософських наук, професор В.І.Ярошовець. Під його керівництвом розроблено концепцію історико-філософської освіти у вищих навчальних зкладах України. Новий підхід до викладання історії філософії грунтується на ідеї її парадигмальності, що відтворює специфічність і закономірність конкретних етапів історико-філософського процесу. Реалізацією цього підходу стало видання першого в Україні підручника "Історія філософії. Словник", а також низки авторських підручників і монографій.

Серед пріоритетних завдань колективу кафедри історії філософії - впровадження нових підходів до викладання історії філософії, використання новітніх педагогічних технологій, підготовка до друку та публікація навчально-методичних камплексів і багатотомного видання "Історія філософії: в 6-ти томах". Кафедра історії філософії продовжує академічні університетські традиції викладання історико-філософських курсів.

  

 

Телефон для довідок: (044) 239-34-47.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash