Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Перше вітчизняне видання

  

"Історія філософії"

Словник

 

Пропонований словник "Історія філософії" є першим вітчизняним виданням, на основі парадигмального підходу до розуміння історико-філософського процесу. В словнику представлені статті, присвячені персоналіям, основним працям, ключовим термінам та науковим напрямам, що характеризують конкретні типи історико-філософського знання. При цьому кожному тематичному розділу передує вступна стаття, в якій подається концептуальний огляд того чи іншого періоду розвитку філософської науки, що дозволяє скласти логічно цілісне уявлення щодо загальної історико-філософської парадигми. Словник продовжує серію видань підготовлених колективом кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є одним з етапів загального науково-дослідного плану, що виконується колективом кафедри під керівництвом проф. В.І.Ярошовця. Наступним кроком, після виходу підручника ("Історія філософії". - К., 2004) та даного Словника є багатотомне видання "Історія філософії", циклу хрестоматій з історико-філософського знання. В подальших планах - підготовка до друку "Історії новітньої флософії", яка включає як зарубіжну, так і вітчизняну філософську традицію.

  

 

Телефон для довідок: (044) 239-34-47.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash